22 C
Kotor Varoš

ŠG “VRBANJA” ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2021. GODINE POSLOVALO SA GUBITKOM OD 161.706 КM

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – ”Šume Srpske” ostvarile su dobit od svega 354.029 КM u prvih šest mjeseci ove godine. Pozitivno je poslovalo 19 organizacionih dijelova, ali je njihov rezultat pokvarilo 13 šumskih gazdinstava koja su polugodište završila sa gubitkom.

13 gazdinstava u minusu, ostali poslovali pozitivno

Prema podacima „Šuma“ ukupni prihodi preduzeća iznosili su 93,1 milion KM, a rashodi 92,8 miliona.

„Devetnaest organizacionih dijelova ostvarilo je dobit od 3,2 miliona KM, dok je 13 organizacionih dijelova poslovalo sa gubitkom“, navedeno je u izvještaju o izvršenju Proizvodno-finanijskog plana „Šuma RS“ za prvih šest mjeseci 2021. godine koji je usvojio Nadzorni odbor preduzeća.

Kao glavni razlog negativnog finansijskog rezultata u „Šumama“ navode neizvršenje dinamičkog plana proizvodnje i realizacije šumskih drvnih sortimenata, te narušenu sortimentnu i kvalitetnu strukturu u odnosu na planiranu kod pojedinih šumskih gazdinstava.

Ovo javno preduzeće na polugodištu je zapošljavalo 4.829 radnika, što je, navode, za 53 manje u odnosu na isti period prošle godine.

„Do kraja godine očekuje se smanjivanje broja radnika, jer je u ovom trenutku značajan broj radnika primljen za obavljanje sezonskih poslova“, tvrde u „Šumama“.

Isporuka sortimenata

Nadzorni odbor je razmatrao i izvještaj o realizaciji ugovora o isporuci šumskih drvnih sortimenata i konstatovao da su postojale primjedbe pojedinih kupaca, te da se isporuka nije uvijek vršila u skladu sa ugovorima u svim gazdinstvima. Kod pojedinih gazdinstava bila je primjedba na neravnomjernu isporuku, zbog čega su direktori organizacionih dijelova upozoreni da se isporuka mora vršiti shodno potpisanim ugovorima.

Naveli su i da su u ovom periodu evidentirane štete od krađe šume od skoro 800.000 KM, a najveće štete su evidentirane u šumskim gazdinstvima „Borja“, „Jahorina“ i „Doboj“.

„Štete evidentrane u ŠG „Borja“ Teslić, pričinjene su krajem 2020. godine, ali su evidentirane u 2021. godini i one čine 30 odsto ukupnih šteta na nivou preduzeća. Podneseno je ukupno 675 prijava, od čega 154 krivičnih i 521 prekršajna prijava. U ovom periodu je riješena samo jedna krivična prijava i 42 prekršajne prijave, dok su u postupku i dalje 153 krivične i 479 prekršajnih prijava“, kažu u Šumama.

Uprava preduzeća navodi i da je odmah po prikupljenim podacima o poslovanju u toku prve polovine godine, naložila svim organizacionim dijelovima koji imaju podbačaj u proizvodnji, neusklađenju proizvodnju  ili veliki prebačaj proizvodnje, da je usklade sa planom radi održavanja kontinuiteta poslovanja.

“Ovo se posebno odnosi na ona šumska gazdinstva koja su imala izvršenje proizvodnje manje od 60 odsto i njima je naloženo da hitno preduzmu sve neophodne mjere i do kraja godine realizuju planirane zadatke, te da oni organizacioni dijelovi koji imaju veće troškove od planiranih, urade analizu i način usklađivanja do kraja godine“, dodaje se u izvještaju.

Organizacioni dijelovi „Šuma“ koji su ostvarili dobit:

– ŠG „Oštrelj-Drinić“ 99.922 КM

– ŠG „Gradiška“ 292.834 КM

– ŠG „Botin“ 4.670 КM

– ŠG „Jahorina“ 593.910 КM

– ŠG „Prijedor“ 756.283 КM

– ŠG „Ribnik“ 209.674 КM

– ŠG „Sjemeć“ 9.111 КM

– ŠG „Romanija“ 519.701 КM

– ŠG „Maglić“ 24.492 КM

– ŠG „Visočnik“ 45.201 КM

– ŠG „Gorica“ 152.037 КM

– ŠG „Treskavica“ 91.684 КM

– ŠG „Кlekovača-Potoci“ 208.426 КM

– ŠG „Rudo“ 23.581 КM

– Istraživačko-razvojni i projektni centar 136.059 КM

– Centar za gazdovanje kršom  38.478 КM

– Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju  3.841 КM

– ŠК „Ognjište“ Jahorina 1.410 КM

– Direkcija Javnog preduzeća 34.346 КM

– Organizacioni dijelovi koji su ostvarili gubitak:

– ŠG „Borja“  – 896.898 КM

– ŠG „Doboj“ – 271.564 КM

– ŠG „Vrbanja“  – 161.706 КM

– ŠG“ Zelengora“  – 454.759 КM

– ŠG „Banja Luka“ –  208.254 КM

 – ŠG „Panos“  – 191.891 КM

– ŠG „Birač“  – 136.757 КM

– ŠG„Čemernica“  – 103.684 КM

– ŠG „Lisina“  – 200.221 КM

– ŠG „Drina“  – 93.646 КM

 – ŠG „Milići“  – 47.535 КM

– ŠG „Majevica“   -4.002 КM

– ŠG „Vučevica“ – 120.715 КM

(Capital)

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE