16 C
Kotor Varoš

ŠG ”Vrbanja” falsifikovanjem oštetila Kotor Varoš za pola miliona KM, na potezu policija i tužilaštvo

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – Načelnik opštine Zdenko Sakan pisao je nadležnim institucijama tražeći da „Šume RS“ plate dug i usput optužio ŠG “Vrbanja” za falsifikovanje poreskih prijava.

„Šumsko gazdinstvo (ŠG) „Vrbanja“ nije izvršilo obračun naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine sa koje potiču prodati sortimenti u iznosu od 10 odsto finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata za perod januar – decembar 2021. godine. ŠG „Vrbanja“ nije izvršila obračun navedene naknade u skladu sa Zakonom o šumama“, istakao je Sakan.

On tvrdi da ŠG „Vrbanja“ u kontinuitetu krši odredbe navedenog Zakona i da ne plaća u zakonskom roku naknade.

„Kršenjem Zakon o šumama ŠG „Vrbanja“ dovodi opštinu Kotor Varoš u situaciju neizvršenja planiranog prihoda u budžetu opštine i stvaranja deficita u istom. Prema informacijama koje imamo ŠG „Vrbanja“ je otišlo korak dalje u svojim nezakonitim radnjama i posljednji kvartal oktobar-decembar 2021. godine ne samo da nije platilo do 5. januara 2022. godine, već nije u zakonskom roku ni podnijelo poresku prijavu za navedeni kvartal“, naveo je Sakan.

On tvrdi da je poreska prijava podnijeta naknadno i da je falsifikovana jer je prikazan iznos naknade od nula maraka, te da su i za ranije kvartale prikazani skroz drugi iznosi naknade u odnosu na stvarne.

„Podnošenjem falsifikovanih poreskih prijava ŠG „Vrbanja“ pokušava da prikaže pozitivno poslovanje na način umanjenja zakonski proistekle obaveze prema opštini Kotor Varoš“, istakao je Sakan.

„U više navrata u 2021. godini smo se obraćali Poreskoj upravi RS gdje smo pismeno obaviješteni da je uručena opomena plaćanja prijavljenih poreskih obaveza preduzeća „Šume RS“ gdje je sadržana i obaveza za plaćanje naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Nakon isteka roka za plaćanje prispjelih obaveza Poreska uprava je donijela rješenje o prinudnoj naplati“, istakao je Sakan.

Dodao je da je nakon toga opštini dostavljen pregled nenaplaćenih, a dospjelih obaveza „Šuma RS“ prema opštini na dan 29. mart 2021, a koje iznose 631.725 KM.

„Iz tabele se jasno vidi da je u 2021. godini opštini plaćeno 504.811 KM, a Poreska uprava je u aprilu 2021. godine donijela rješenje o prinudnoj naplati duga u iznosu od 631.725 KM. Prosto je nevjerovatno da je od momenta izdavanja rješenja o prinudnoj naplati protekla skoro godina dana, a da još nije uplaćen cjelokupan iznos dugovanja, što je nemoguće ako se radi o prinudnoj naplati, a da pri tome ŠG „Vrbanja“ sasvim normalno plaća druge obaveze“, naglasio je Sakan.

Iz svega je vidljivo, navodi, da naknade za niti jedan kvartal iz 2021. godine nisu plaćene opštini, te da ima dugovanja i iz 2020. godine.

Sakan traži od nadležnih da utvrde odgovornost lica koja krše zakon i na taj način nanose štetu opštini Kotor Varoš.

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE