2 C
Kotor Varoš

Trese se fotelja direktora ŠG ”Vrbanja” zbog falsifikovanja poreskih prijava

TOP VIJESTI

BANJALUKA – “Šume RS” formirale su komisiju koja je počela da češlja svih 30 organizacionih dijelova tog javnog preduzeća, a rukovodioci koji ne budu imali opravdan razlog za iskazani gubitak ili manju dobit od očekivane u prošloj godini ostaće bez funkcija.

“Glas Srpske” je ranije objavio da su “Šume RS” prošlu godinu završile sa dobiti od svega 44.991 marku, te da je devet organizacionih dijelova poslovalo sa gubitkom.

Direktor “Šuma RS” Slaven Gojković rekao je “Glasu” da su formirali komisiju koja je počela da češlja poslovne knjige svih organizacionih dijelova, a poseban akcenat biće stavljen na one koji su iskazali gubitak u poslovanju ili manju dobit od očekivane.

“Dobili smo i izvještaj nezavisnog revizora i radićemo najviše na osnovu toga. Tek krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca mogli bismo imati neke rezultate o tome ko je neopravdano, a ko opravdano imao gubitak u poslovanju u prošloj godini. Neće samo šumska gazdinstva koja su poslovala sa minusom biti predmet kontrola već i ostali. Oni rukovodioci za koje bude utvrđeno da su odgovorni za loše poslovanje snosiće odgovornost”, naveo je Gojković.

Među tim gazdinstvima je i ŠG ”Vrbanja” Kotor Varoš”, jer  „Šume Republike Srpske“ duguju opštini Kotor Varoš više od pola miliona maraka na ime naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine sa koje potiču prodati šumski drvni sortimenti, tvrde u toj lokalnoj zajednici.

Načelnik opštine Zdenko Sakan pisao je nadležnim institucijama tražeći da „Šume RS“ plate dug i usput optužio ŠG “Vrbanja” za falsifikovanje poreskih prijava.

„Šumsko gazdinstvo (ŠG) „Vrbanja“ nije izvršilo obračun naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine sa koje potiču prodati sortimenti u iznosu od 10 odsto finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata za perod januar – decembar 2021. godine. ŠG „Vrbanja“ nije izvršila obračun navedene naknade u skladu sa Zakonom o šumama“, istakao je Sakan.

On tvrdi da ŠG „Vrbanja“ u kontinuitetu krši odredbe navedenog Zakona i da ne plaća u zakonskom roku naknade.

„Kršenjem Zakon o šumama ŠG „Vrbanja“ dovodi opštinu Kotor Varoš u situaciju neizvršenja planiranog prihoda u budžetu opštine i stvaranja deficita u istom. Prema informacijama koje imamo ŠG „Vrbanja“ je otišlo korak dalje u svojim nezakonitim radnjama i posljednji kvartal oktobar-decembar 2021. godine ne samo da nije platilo do 5. januara 2022. godine, već nije u zakonskom roku ni podnijelo poresku prijavu za navedeni kvartal“, naveo je Sakan.

On tvrdi da je poreska prijava podnijeta naknadno i da je falsifikovana jer je prikazan iznos naknade od nula maraka, te da su i za ranije kvartale prikazani skroz drugi iznosi naknade u odnosu na stvarne.

„Podnošenjem falsifikovanih poreskih prijava ŠG „Vrbanja“ pokušava da prikaže pozitivno poslovanje na način umanjenja zakonski proistekle obaveze prema opštini Kotor Varoš“, istakao je Sakan.

„U više navrata u 2021. godini smo se obraćali Poreskoj upravi RS gdje smo pismeno obaviješteni da je uručena opomena plaćanja prijavljenih poreskih obaveza preduzeća „Šume RS“ gdje je sadržana i obaveza za plaćanje naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Nakon isteka roka za plaćanje prispjelih obaveza Poreska uprava je donijela rješenje o prinudnoj naplati“, istakao je Sakan.

Dodao je da je nakon toga opštini dostavljen pregled nenaplaćenih, a dospjelih obaveza „Šuma RS“ prema opštini na dan 29. mart 2021, a koje iznose 631.725 KM.

„Iz tabele se jasno vidi da je u 2021. godini opštini plaćeno 504.811 KM, a Poreska uprava je u aprilu 2021. godine donijela rješenje o prinudnoj naplati duga u iznosu od 631.725 KM. Prosto je nevjerovatno da je od momenta izdavanja rješenja o prinudnoj naplati protekla skoro godina dana, a da još nije uplaćen cjelokupan iznos dugovanja, što je nemoguće ako se radi o prinudnoj naplati, a da pri tome ŠG „Vrbanja“ sasvim normalno plaća druge obaveze“, naglasio je Sakan.

Iz svega je vidljivo, navodi, da naknade za niti jedan kvartal iz 2021. godine nisu plaćene opštini, te da ima dugovanja i iz 2020. godine.

Sakan traži od nadležnih da utvrde odgovornost lica koja krše zakon i na taj način nanose štetu opštini Kotor Varoš.

 

 

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE