2 C
Kotor Varoš

NEMA NIŠTA OD NACIONALNE GRUPE PREDMETA U VRBANJCIMA

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – Nacionalna grupa predmeta za učenike bošnjačke nacionalnosti neće biti uvedena u Osnovnu školu „Sveti Sava“ u Kotor Varošu, bez obzira na odluku Vrhovnog suda Republike Srpske.

To je suština odgovora ministarke prosvjete i kulture RS, Natalije Trivić, na pitanje koje je u Narodnoj skupštini postavila Begija Smajić iz poslaničke grupe Zajedno za BiH.

– Kada planirate uvesti nacionalnu grupu predmeta u JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš za učenike bošnjačke nacionalnosti, imajući u vidu da je Ustavni sud 8. septembra odbio kao neosnovanu apelaciju Vlade RS i škole podnesene protiv Presude Vrhovnog suda RS od 14. novembra 2019. godine? Vrhovni sud RS je usvojio tužbeni zahtjev učenika bošnjačke nacionalnosti i njihovih roditelja iz Vrbanjaca (Kotor Varoš) utvrdivši diskriminaciju učenika, povredu prava na obrazovanje i nejednak tretman u odnosu prema drugoj djeci – rekla je Smajićeva, postavljajući pitanje u ime roditelja koji su nekoliko puta protestovali i zabranjivali djeci da pohađaju nastavu po programu RS.

FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJABegija Smajić

Međutim, u odgovoru iz Ministarstva prosvjete i kulture se navodi da nije moguće ispoštovati presudu.

– Iako je u školama RS prije donošenja Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju uvedena nacionalna grupa predmeta prema Privremenom sporazumu, u kojima je bilo 18 ili više djece povratnika u razredu (ili minimalni broj propisan zakonom, koji se traži za mješovite razrede), na koji se poziva sud kod donošenja presude, napominjemo da nije moguće uvođenje nacionalne grupe predmeta pojedinačno za učenike. Odnosno, nisu ispunjeni uslovi za postupanje naloženi navedenom presudom suda iz razloga što tužioci, na koje se odnosi presuda, više nisu učenici škole, odnosno istu su završili, a samo dva tužioca su učenici završnih razreda osnovne škole. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da tužioci više nisu učenici škole, slijedi da za njih nije moguće uvesti nacionalnu grupu predmeta, odnosno postupiti po presudi Vrhovnog suda RS – navodi Trivićeva.

FOTO SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Inače, priča o tzv. nacionalnoj grupi predmeta u BiH traje još od 5. marta 2002, kada su ministri obrazovanja FBiH i RS potpisali Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika. Navedeni  dokument je trebao da pomogne da se otklone brojni problemi djece povratnika prilikom početka pohađanja nastave u školama u mjestima njihovog povratka.

– Navedeni sporazum je primjenjivan samo u RS, dok isti nije primjenjivan ili je djelimično primjenjivan u FBiH prema djeci povratnika srpske nacionalnosti. Sporazum je donesen kao privremeno prelazno rješenje, s obzirom na to da se nedostatak adekvatnog obrazovanja navodio kao jedna od osnovnih prepreka za povratak i u samom sporazumu je navedeno da će ponuditi jednaka privremena rješenja za sve – navodi se u odgovoru ministarke Trivić.

Nakon donošenja Privremenog sporazuma, stvari su počele da se komplikuju. Usvojeni su zakoni u osnovnom obrazovanju u Srpskoji i u Federaciji, kojima nije predviđena mogućnost uvođenja nacionalne grupe predmeta po programu iz FBiH i RS i obratno.

Potom Ustavni sud BiH 10. aprila 2015. donosi presudu kojom je rekao da su Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS, kao i zakoni kantona u FBiH, u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom. (srpska info)


Народни посланик Бегија Смајић Министарству просвјете и културе

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бегија Смајић, Посланичка група Заједно за БиХ, поставила је на Осамнаестој сједници, одржаној 28. септембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Када планирате увести националну групу предмета у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош за ученике бошњачке националности, имајући у виду да је Уставни суд 8. септембра одбио као неосновану апелацију Владе РС и ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош поднесене против Пресуде Врховног суда РС од 14. новембра 2019. године?

Врховни суд РС је усвојио тужбени захтјев ученика бошњачке националности и њихових родитеља из Врбањаца (Котор Варош) утврдивши дискриминацију ученика, повреду права на образовање и неједнак третман у односу према другој дјеци. Пресуда Врховног суда РС је правоснажна и њом је наложено ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, којој припада ПШ Врбањци, али и ентитету РС, да у ту школу уведе националну групу предмета по босанском плану и програму Зеничко – добојског кантона.

Обиљежавање недјеље дјечијих права у школама РС у првој седмици октобра је бесмислено ако на простору овог ентиетета постоје дјеце чија су основна људска права ускраћена, стога очекујем да у што краћем року испоштујете Пресуду Врховног суда РС.

ОДГОВОР:

Број:07.041/011-313/ 21

Дана,15. 10. 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бегија Смајић, Посланичка група Заједно за БиХ, поставио је на 18. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28. септембра 2021. године, сљедеће посланичко питање:

„Кад планирате увести националну групу предмета у ЈУ ОШ ”Свети Сава” Котор Варош за ученике бошњачке националности, имајући у виду да је Уставни суд 8. септембра одбио као неосновану апелацију Владе РС и ЈУ ОШ ”Свети Сава” Котор Варош поднесене против Пресуде Врховног суда РС од 14. новембра 2019. године?

Врховни суд РС је усвојио тужбени захтјев ученика бошњачке националности и њихових родитеља из Врбањаца (Котор Варош) утврдивши дискриминацију ученика, повреду права на образовање и неједнак третман у односу према другој дјеци. Пресуда Врховног суда РС је правоснажна и њом је наложено ОШ ”Свети Сава” Котор Варош, којој припада ПШ Врбањци, али и ентитету РС, да у ту школу уведе националну групу предмета по босанском плану и програму Зеничко-добојског кантона.

Обиљежавање недјеље дјечијих права у школама РС у првој седмици октобра је бесмислено ако на простору овог ентитета постоје дјеца чија су основна људска права ускраћена, стога очекујем да у што краћем року испоштујете Пресуду Врховног суда РС.”

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

5. марта 2002. године између министра образовања, науке, културе и спорта Федерације Босне и Херцеговине и министра образовања Републике Српске потписан је Привремени споразум о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника. Наведени документ је требао да помогне да се отклоне бројни проблеми дјеце повратника приликом почетка похађања наставе у школама у мјестима њиховог повратка. Наведени споразум је примјењиван само у Републици Српској, док исти није примјењиван или је дјелимично примјењиван у Федерацији Босне и Херцеговине према дјеци повратника српске националности. Споразум је донешен као привремено прелазно рјешење, с обзиром на то да се недостатак адекватног образовања наводио као једна од основних препрека за повратак и у самом споразуму је наведено да ће понудити једнака привремена рјешења за све.

Након доношења Привременог споразума о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника на територији Републике Српске и Федерацији БиХ донесено је низ законских прописа и то: Закон о основном образовању и васпитању Републике Српске, Закон о основном образовању и васпитању Федерације Босне и Херцеговине, којим прописима није предвиђена могућност увођења националне групе предмета по програму из Федерације БиХ у Републици Српској и обратно.

Напомињемо да је Уставни суд БиХ донио пресуду број У-26/13 од 10.04.2015. године, којом је утврђено да су Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитању Републике Српске као и закони кантона у ФБиХ у складу са Уставом БиХ, чланом 14. Европске Конвенције у вези са одредбама члана 2. Протокола број 1 уз Европску Конвенцију, те чланом 1. Протокола број 12 уз Европску Конвенцију, тј. да у наведеним законима није прописана дискриминација ни у једном члану по било којем основу као што је: пол, раса, вјера, боја, језик, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло повезано са националном мањином, имовином, рођењем и др.

Неспорно је да је дана 14.11.2019. године, Врховни суд Републике Српске, донио Пресуду бр. 73 0 П 018311 19 Рев 2, којом се ревизија тужиоца усваја, обе нижестепене пресуде преиначавају на начин да је пресудом, између осталог, утврђено да су тужени онемогућавањем, ограничавањем и искључивањем увођења националне групе предмета по босанском наставном плану и програму Зеничко-Добојског кантона у Федерацији Босне и Херцеговине (језик и књижевност, историја, географија, природа и друштво), повриједили право тужиоца на једнако поступање, па се слиједом тога налаже туженима, да солидарно изврше радње, којима ће се уклонити дискриминација и њене посљедице и обезбиједити право тужиoца на једнако поступање, на начин што ће се туженима, увести национална група предмета по босанском наставном плану и програму Зеничко-Добојског кантона у Федерацији Босне и Херцеговине (језик и књижевност, историја, географија, природа и друштво).

Иако је у школама Републике Српске, прије доношења Закона о основном васпитању и образовању, уведена национална група предмета према Привременом споразуму о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника, у којима је било 18 или више дјеце повратника у разреду (или минимални број прописан законом, који се тражи за мјешовите разреде), на који се споразум позива суд код доношења пресуде чије се извршење тражи, напомињемо да није могуће увођење националне групе предмета појединачно за ученике, односно нису испуњени услови за поступање наложени наведеном пресудом суда из разлога што тужиоци, на које се односи пресуда, више нису ученици школе, односно исту су завршили, а само два тужиоца су ученици завршних разреда основне школе.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да тужиоци више нису ученици школе, слиједи да за њих није могуће увести националну групу предмета, односно поступити по Пресуди Вховног суда Републике Српске, број: 73 0 П 018311 19 Рев 2 од 14.11.2019. године.

МИНИСТАР др Наталија Тривић

IZVOR: ”GLAS KOTOR VAROŠA”

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE