1 C
Kotor Varoš

DRVOPRERAĐIVAČI IZ KOTOR VAROŠA NEZADOVOLJNI RASPODJELOM DRVNIH SORTIMENATA OD STRANE JP ”ŠUME RS”

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – Udruženje drvoprerađivača ”Final” iz Kotor Varoša saopštilo je da su firme članice tog udruženja nezadovoljne raspodjelom drvnih sortimenata od strane Javnog preduzeća ”Šume Republike Srpske”.


Kako je navedeno, problem predstavlja i neblagovremeno obezbjeđivanje drvnih sortimenata članicama udruženja, odnosno nepoštovanje dinamike isporuke u pogledu vremena i količine drvnih sortimenata, za koje članice udruženja imaju zaključene ugovore .

U Udruženju drvoprerađivača ”Final” napominju da lokalna preduzeća sa manjim proizvodnim kapacitetom dobijaju veću količinu drvnih sortimenata i po povoljnijim cijenama u odnosu na njihova privredna društva.

”S tim u vezi ukazujemo na član 84. Zakona o šumama kojim je propisano da je korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske dužan da pod istim tržišnim uslovima obezbijedi  neophodan minimum šumskih drvnih sortimenata lokalnim preduzećima za mehaničku preradu drveta sa područja sa kojeg ti sortimenti potiču, radi podsticanja lokalnog preduzetništva”, podsjećaju iz Udruženja drvoprerađivača ”Final”.

Naglašavaju da su članice udruženja ”Final” firme –  drvoprerađivači primarne i sekundarne prerade drveta koji redovno, avansnim uplatama, izmiruju svoje obaveze prema JP ”Šume RS”, odnosno šumskim gazdnistvima.

”Nasuprot tome, prerađivači ni u jednom trenutku nisu unaprijed obavješteni od strane šumskih gazdinstava o mogućnosti nepoštovanja dinamike isporuke drvnih sortimenata, kao ni o razlozima iste. Ovakvim nepoštovanjem zakonskih i ugovornih obaveza članice udruženja su onemogućene da realizuju planiranu proizvodnju i ispoštuju obaveze prema svojim kupcima, pa zato trpe značajnu materijalnu štetu”, poručuju iz Udruženja drvoprerađivača ”Final”.

JP ”Šume RS”  pozvali su da se u narednom periodu pridržava zakonskih i ugovornih obaveza, naročito člana 84. Zakona o šumama, koji reguliše raspodjelu drvnih sortimenata pod istim uslovima za sva lokalna preduzeća.

”Takođe, predlažemo poštovanje dinamičkog plana isporuke drvnih sortimenata na način kako je to definisano u ugovorima sa članicama udruženja”, poručuju iz kotorvaroškog Udruženja drvoprerađivača ”Final”.

D. KOSTIĆ 

IZVOR: ”GLAS KOTOR VAROŠA”

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE