1 C
Kotor Varoš

OŠ ”SVETI SAVA”: 375 UČENIKA ODLIČNIM USPJEHOM ZAVRŠILO RAZRED

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – Nastava u školskoj 2020/2021. godini u OŠ ”Sveti Sava” Kotor Varoš počela je 1. novembra 2020. godine, a završila se 9. juna 2021. godine. Nastavu je pohađalo 1017 učenika.

Tokom školske 2020/21. godine u matičnoj školi u Kotor Varošu nastava se odvijala u dvije smjene, a u područnim odjeljenjima u Vrbanjcima, Zabrđu i Prisoju u jednoj smjeni. Tokom 2020/21. godine u školi je radilo 110 radnika, od toga je 77 nastavnih radnika i 33 vannastavnih radnika. Obrazovna struktura je sljedeća: NK: 12 radnika, KV: pet radnika, SSS: devet radnika, VKV: tri radnika, VŠ: 17 radnika, VSS: 62 radnika, MR: dva radnika.

Aktivnost učenika se osim u nastavnom procesu realizovala kroz časove odjeljenske zajednice, učešćem u radu sekcija, dopunske i dodatne nastave, organizacije Crvenog krsta, kao i kroz rad Savjeta učenika. Sekcije za koje su učenici pokazali najviše interesovanja u nižem uzrastu su recitatorska, ritmička i dramska, a u višim razredima folklor i sportske sekcije.

Na kraju školske godine 375 učenika je odličnim uspjehom završilo razred, od toga je 31 učenik završnog razreda. Učenici koji su tokom cijelog devetogodišnjeg školovanja bili odlični iz svih predmeta i tako dobili diplomu „Vuk Karadžić“, njih pet.

Nije održana mala matura i nije bilo proslave maturske večeri u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo RS, a nije bilo ni odlaska na ekskurziju za učenike devetog razreda.

Saradnja sa roditeljima se odvijala putem roditeljskih sastanaka, individualnog rada sa roditeljima i kroz rad Savjeta roditelja. Dolazak roditelja na roditeljske sastanke kreće se oko 70 odsto, s tim što treba naglasiti da je dolazak u nižim razredima veći u odnosu na više razrede, a kada je bilo potrebno roditelji su pozivani pismeno.

Nastavnici su tokom cijele godine sarađivali sa roditeljima individualno u terminima određenim za informacije, a sve u cilju prikupljanja podataka o karakteristikama bilo fiziološkog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja učenika, dolaska do saznanja o njihovim interesovanjima i potrebama.

Na osnovu poznavanja ličnosti učenika, odjeljenske starješine su vršile izbor onih pedagoških rješenja koja u najvećem stepenu podstiču individualni razvoj svakog pojedinca, a isto tako prikupljeni podaci su omogućavali odjeljenskom starješini i stručnim saradnicima da učenicima pruže adekvatnu pomoć u vaspitanju.

Nastavu u školi pohađa i 15 učenika sa smetnjama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje komisije, a četiri učenika su u postupku procjene. Tokom školske godine je u nekoliko navrata držana onlajn nastava za učenike zbog pogoršanog epidemiološkog stanja u državi, te zbog prevencije i zaštite zdravlja učenika i nastavnika nakon održavanja lokalnih izbora, kako bi se dezinfikovale sve prostorije škole.

Školskim kombijem do škole putuje 50 učenika. Učenici su iz Vagana prevoženi školskim kombijem u centralnu školu.

Prema Planu škola se uvezala sa Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja kako bi u slučaju pojave simptoma što efikasnije djelovalo. Učenicima koji po preporuci ljekara ne dolaze u školu zbog rizika da ugrožavaju zdravlje nastava je organizovana onlajn.

Godišnji plan i program ostvaren je u potpunosti sa nastavnim planom i programom. Sadržaji u okviru redovne, dopunske i dodatne nastave realizovani su i usvojeni uspješno, što se potvrdilo na svim nivoima takmičenja na kojima su učestvovali učenici škole i srednjom ocjenom 4,13 na kraju školske godine.

Na popravni ispit iz matematike je upućeno 13 učenika. Za ove učenike je organizovana petodnevna instruktivna nastava i svi su uspješno položili ispit.

Došlo se do zaključka da izostanci nisu prioritetan problem u ovoj školi, jer je mali broj neopravdanih izostanaka, ali je broj izostanaka i dalje veliki i sigurno je da to negativno utiče na uspjeh učenika.

IZVOR: ”GLAS KOTOR VAROŠA”

 

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE