2 C
Kotor Varoš

SO KOTOR VAROŠ: PREDNOST MORAJU IMATI KOTORVAROŠKI DRVOPRERAĐIVAČI

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ, 21. SEPTEMBRA  – Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci u kome je ostvaren suficit od 460.748 KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan rekao je da su budžetski prihodi i primici ostvareni za 1,02 odsto više ili 97.176 KM u odnosu na rebalansom planirane za izvještajni period, dok je izvršenje budžetskih rashoda i izdataka manje za 3,83 odsto ili 363.572 KM.

Sakan je napomenuo da su sve prispjele dugoročne obaveze po kreditima redovno isplaćivane, kao i kratkoročne obaveze za robu i usluge, bruto lična primanja, grantove, doznake i transfere.

Odbornici lokalnog parlamenta su jednoglasno usvojili izvještaje o radu načelnika i Opštinske uprave za prošlu godinu.

Skupština opštine Kotor Varoš podržala je danas inicijativu Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske “Final” u vezi sa isporukom drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja ove lokalne zajednice.

U odluci koju je usvojio lokalni parlament preporučuje se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Javnom preduzeću “Šume Republike Srpske” da prioritet u isporukama drvnih sortimenata budu već ugovorene obaveze drvoprerađivača sa područja opštine Kotor Varoš.

Usvojene su, između ostalog, informacije o realizovanoj proljećnoj sjetvi i o stanju bezbjednosti na području opštine.

Komandir Policijske stanice Kotor Varoš Igora Kovačevića rekao je da je prošle godine počinjeno 77 krivičnih djela, što je najmanje u posljednjih pet godina.

Usvojen je program zimskog održavanja puteva na području opštine za sezonu 2021/2022.

Usvojena je i odluka o izmjeni Regulacionog plana “Kamena kuća dva” jer se na tom području planski uređuju javne površine koje će biti ustupljene na prodaju potencijalnim investitorima za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE