20 C
Kotor Varoš

Preduzeće “Hadžirić-Dado” ugrožava vodotok, zatražena zabrana vađenja šljunka

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – Skupština opštine Kotor Varoš danas je donijela zaključak kojim od Inspektorata RS zahtijeva da zabrani eksploataciju šljunka tokom ljeta kotorvaroškom preduzeću „Hadžirić-Dado“ čime bi bilo spriječeno zamućenje rijeke Vrbanje.

– Od posebnog značaja za opštinu Kotor Varoš je zaštita izvorišta „Bijelo polje“. Eksploatacijom šljunka narušen je vodotok rijeke Vrbanje i vodni režim napajanja pomenutog izvorišta čime je ugroženo snabdijevanje pitkom vodom mještana Kotor Varoša i Zabrđa. Od republičkog Inspektorata tražimo da zabrani izvođenje navedenih radova u području kota sanitarne zaštite definisanih programom sanitarne zaštite izvorišta „Bijelo polje“ – navedeno je u zaključku sa kojim će biti upoznati „Vode Srpske“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Inspektorat RS.

Jednoglasno je usvojen plan utroška 34.000 KM od koncesione naknade za 2021. godinu kojim je predviđeno uređenje Knez Mihailove ulice u Kotor Varošu. Programom korištenja sredstava od naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2021. godinu predviđeno je da iz opštinskog budžeta bude izdvojeno 10.000 KM.

Program rada Turističke organizacije i Doma zdravlja „Sveti Pantelejmon“ za tekuću godinu su usvojeni jednoglasno. Imenovani su vršioci dužnosti članova Upravnog odbora u Domu zdravlja i četiri ustanove čiji je osnivač opština Kotor Varoš.

Usvojen je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, izvještaji o radu Turističke organizacije, Doma zdravlja, Civilne zaštite i izvještaj o poslovanju Komunalnog preduzeća „Bobas“.

IZVOR: ”MOJ KOTOR VAROŠ”

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE